Beeld: NIAID

BCG-vaccinatie en COVID-19

Van BCG is bekend dat het ook effect heeft op andere infecties dan tuberculose, zoals luchtweginfecties (zogenoemde non-specifieke effecten). Dat roept de vraag op of vaccinatie met BCG een beschermend effect zou kunnen hebben bij een infectie met SARS-CoV-2, het voor COVID-19 verantwoordelijke virus. Daarom heeft de minister van VWS aan de Gezondheidsraad gevraagd de stand van wetenschap hierover op te maken. De beperkte studies die er zijn suggereren dat BCG-vaccinatie een beschermend effect op luchtweginfecties bij volwassenen kan hebben. De beschikbare gegevens geven echter geen uitsluitsel over de werkzaamheid, effectiviteit en veiligheid van BCG-vaccinatie bij COVID-19. De raad adviseert de minister de uitkomsten van lopend onderzoek af te wachten.