Duurzaamheid onderdeel van advisering over voeding

In zijn periodieke advisering over gezonde voeding zal de Gezondheidsraad meer aandacht besteden aan duurzaamheid en meer gebruikmaken van kennis over consumentengedrag. De raad heeft de mogelijkheden hiertoe verkend.

©HH