Prof. dr. Pim van Gool bij afscheid verrast met erelidmaatschap

Pim van Gool is op 13 februari 2020 benoemd tot erelid van de Gezondheidsraad. Dat gebeurde na afloop van het symposium ter gelegenheid van zijn afscheid als voorzitter.

Pim van Gool
©RenĂ© Verleg

Prof. dr. Bart-Jan Kullberg, voorzitter van de Gezondheidsraad sinds 1 januari 2020, sprak waardering uit voor Pims grote verdiensten als voorzitter van de Gezondheidsraad en als voorzitter en lid van vele commissies. Pim zei het als een voorrecht te hebben beschouwd om de functie van voorzitter te mogen bekleden.

Prof. dr. Pim van Gool is hoogleraar in de neurologie en sinds 2005 actief lid van de Gezondheidsraad. In 2012 werd hij benoemd tot voorzitter.

Met deze benoeming tot erelid heeft de Gezondheidsraad momenteel tien ereleden.