Onderzoek met mens-diercombinaties vraagt steeds nieuwe afweging

Om te beoordelen of onderzoek met combinaties van (delen van) menselijke en dierlijke cellen toelaatbaar is, is steeds een afweging nodig van maatschappelijke en ethische aspecten. De Gezondheidsraad adviseert hiervoor een toetsingskader op te stellen.

Beeld: ©Nationale Beeldbank