Beeld: ©Nationale Beeldbank

De regulering van cybriden en chimaeren

Ontwikkeling van zogenoemde mens-diercombinaties, waarbij (delen van) menselijke en dierlijke cellen worden gecombineerd, heeft waarde voor onderzoek naar embryonale ontwikkeling. Mogelijk kunnen er op termijn menselijke organen mee gekweekt worden. Om te beoordelen welk onderzoek toelaatbaar is, moet steeds een afweging gemaakt worden. Is de menselijke waardigheid niet in het geding, is het dierenwelzijn gewaarborgd, weegt het belang van het onderzoek op tegen de belasting ervan voor dier en mens? Een deel van de mens-diercombinaties is nu geregeld via de Embryowet, een ander deel niet. De raad adviseert een aparte brede regeling te treffen voor de toetsing van mens-diercombinaties en andere controversiële biotechologische ontwikkelingen.