Ook aandacht nodig voor risico’s lage concentraties koolmonoxide

Het is algemeen bekend dat mensen die hoge concentraties koolmonoxide inademen daar gezondheidsschade van kunnen ondervinden. Minder bekend is dat ook lage concentraties koolmonoxide schadelijk kunnen zijn. De Gezondheidsraad adviseert de minister van BZK om extra maatregelen te nemen om mensen thuis daar beter tegen te beschermen.

koolmonoxide wikimedia