Beeld: ©Wikimedia

Gezondheidsrisico’s door lage concentraties koolmonoxide

Het inademen van koolmonoxide, bijvoorbeeld in een huis met een slecht functionerende cv-installatie, kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Dat is niet alleen het geval bij hoge concentraties, zoals vaak wordt aangenomen, maar ook bij lage concentraties. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) adviseert om langdurige blootstelling aan lage concentraties te vermijden. Bij een blootstellingsduur van 8 uur adviseert de WHO om de gemiddelde concentratie koolmonoxide in de lucht de 9 ppm (parts per million) niet te laten overschrijden. Voor 24 uur is dat 6 ppm.

De koolmonoxidemelders die in Nederland op de markt zijn, detecteren geen concentraties onder de 10 ppm en geven pas een akoestisch alarmsignaal vanaf 50 ppm. De Gezondheidsraad adviseert daarom om te bevorderen dat melders worden afgestemd op de advieswaarden van de WHO. Ook adviseert de Gezondheidsraad om in voorlichting aan burgers, hulpverleners en installatiebedrijven meer aandacht te besteden aan de risico’s van langdurige blootstelling aan lage concentraties koolmonoxide.