Emissie tijdens kolenvergassing kankerverwekkend

De stoffen die vrijkomen tijdens het proces van kolenvergassing kunnen leiden tot kanker. Dat is een risico voor mensen die werken in fabrieken waar kolenvergassing plaatsvindt en die tijdens de kolenvergassing blootstaan aan de emissie ervan.

Emissie tijdens kolenvergassing