Advies voor grenswaarde bisfenol A

Blootstelling tijdens het werk aan bisfenol A (BPA) kan een schadelijk effect hebben op ogen, huid en luchtwegen en op de vruchtbaarheid. Op basis van de huidige stand van de wetenschap komt de Gezondheidsraad tot een gezondheidskundige advieswaarde van 3,3 mg/m3.

Bisfenol A