Advies voor grenswaarde cadmium

Cadmium en anorganische cadmiumverbindingen zijn schadelijk voor de gezondheid. De Scientific Committee on Occupational Exposure Limits (SCOEL) heeft in 2017 opnieuw een advieswaarde afgeleid voor beroepsmatige blootstelling aan cadmium. De Gezondheidsraad is van oordeel dat die nieuwe advieswaarde onvoldoende onderbouwd is.

Cadmium