© iStock

Cadmium en anorganische cadmium verbindingen

Mensen die op hun werk worden blootgesteld aan cadmium kunnen daar ziek van worden. Inademing kan leiden tot schade aan nieren en botten, tot longemfyseem en mogelijk tot longkanker. In 2010 stelde de Scientific Committee on Occupational Exposure Limits (SCOEL) voor om een biologische limietwaarde te hanteren van 2 microgram (μg) cadmium per gram creatinine in de urine in combinatie met een gezondheidskundige advieswaarde van 4 microgram respirabele cadmiumdeeltjes per kubieke meter (m3) lucht. In 2017 leidde de SCOEL opnieuw een advieswaarde voor beroepsmatige blootstelling af, dit keer geen biologische limietwaarde maar alleen een waarde voor de concentratie inhaleerbare cadmiumdeeltjes in de lucht: 1 μg/m3. De Commissie Gezondheid en beroepsmatige blootstelling aan stoffen (GBBS) van de Gezondheidsraad concludeert dat die nieuwe advieswaarde onvoldoende onderbouwd is en adviseert om het eerdere advies aan te houden.