Advies voor grenswaarde dieselmotoremissie

Door blootstelling tijdens het werk aan de uitstoot van dieselmotoren kan longkanker ontstaan. De Gezondheidsraad heeft geschat bij welke concentraties het aantal extra gevallen onder werkenden die worden blootgesteld aan dieselmotoremissie beperkt blijft tot vooraf vastgestelde risiconiveaus.

Beeld: ©iStock