Vergunning onder voorwaarde voor onderzoek naar slagaderverkalking bij sporters

De Gezondheidsraad adviseert de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om een vergunning te verlenen voor een onderzoek naar de samenhang tussen sport en coronaire atherosclerose (kransslagaderverkalking). Dit onder voorwaarde dat het Universitair Medisch Centrum Utrecht en het Radboud Universitair Medisch Centrum de informatie voor de proefpersonen aanpassen.

Vergunning onder voorwaarde voor onderzoek naar slagaderverkalking bij sporters