Beeld: ©Nationale Beeldbank

WBO: onderzoek naar de relatie tussen sport en aderverkalking

Het Universitair Medisch Centrum Utrecht en het Radboud Universitair Medisch Centrum willen een onderzoek doen naar de samenhang tussen sport en coronaire atherosclerose (kransslagaderverkalking). Voor dat onderzoek is op grond van de Wet op het bevolkingsonderzoek (WBO) een vergunning vereist. De Commissie Bevolkingsonderzoek van de Gezondheidsraad heeft de vergunningaanvraag getoetst aan de WBO. De commissie is van oordeel dat het onderzoek wetenschappelijk deugdelijk is en dat het nut opweegt tegen de risico’s. De proefpersoneninformatie beoordeelt de commissie als niet neutraal genoeg en onvolledig. De commissie adviseert de staatssecretaris van VWS de vergunning te verlenen onder de voorwaarde dat de proefpersoneninformatie wordt aangepast.