Advies voor grenswaarde isocyanaten

Blootstelling tijdens het werk aan isocyanaten kan leiden tot allergische klachten aan de luchtwegen. De Gezondheidsraad heeft geschat bij welke luchtconcentratie het aantal werkenden dat schadelijke effecten ondervindt beperkt blijft. Niet alleen inademing van isocyanaten kan schadelijk zijn, ook huidcontact kan bijdragen aan het ontwikkelen van allergische klachten.

Beeld: ©Hollandse Hoogte