WBO: een stoppen-met-roken-strategie binnen het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

De afdeling Huisartsgeneeskunde van het AMC Amsterdam wil onderzoeken wat het effect is van een stoppen-met-roken-strategie bij vrouwen die deelnemen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Hiervoor krijgen alle vrouwen die deelnemen aan het Amsterdamse onderzoek een korte vragenlijst voorgelegd. De Commissie Bevolkingsonderzoek van de Gezondheidsraad adviseert de staatssecretaris van VWS de vergunning voor het onderzoek te verlenen, onder een aantal  voorwaarden.

WBO: een stoppen-met-roken-strategie binnen het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker