Beeld: ©Hollandse Hoogte

WBO: een stoppen-met-roken-strategie binnen het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

De afdeling Huisartsgeneeskunde van het AMC Amsterdam wil een onderzoek doen bij vrouwen die voor een uitstrijkje naar de huisartsenpraktijk komen in het kader van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Hiervoor krijgen alle vrouwen die deelnemen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker een vragenlijst voorgelegd. Vrouwen die roken krijgen het advies te stoppen en een aanbod voor stopondersteuning. Doel van het onderzoek is te bezien hoe effectief dit is. Ook wordt de koppeling van een dergelijke interventie aan een bestaand bevolkingsonderzoek geëvalueerd. De Commissie Bevolkingsonderzoek van de Gezondheidsraad adviseert de staatssecretaris van VWS de vergunning voor het onderzoek te verlenen, onder een aantal voorwaarden.