Rijgeschiktheid na eenmalige psychose

Op verzoek van de minister van IenW heeft de Gezondheidsraad geadviseerd over de rijgeschiktheid van bestuurders in rijbewijsgroep 1 die hersteld zijn na een eenmalige psychotische episode. De minister is voornemens hen de mogelijkheid te geven om ook geschikt te kunnen worden verklaard voor beperkt beroepsmatig gebruik. De vaste commissie Rijgeschiktheid van de Gezondheidsraad heeft geen bezwaar tegen dat voornemen.

Rijgeschiktheid na eenmalige psychose
©iStock