Beeld: ©iStock

Rijgeschiktheid bij schizofreniespectrumstoornissen en andere psychotische stoornissen

Op verzoek van de minister van IenW heeft de Gezondheidsraad geadviseerd over de rijgeschiktheid van bestuurders in rijbewijsgroep 1 die hersteld zijn na een eenmalige psychotische episode. Tot twee jaar na hun psychose zijn deze bestuurders alleen rijgeschikt voor privégebruik. Een deel van hen kan daardoor niet deelnemen aan het arbeidsproces. De minister is voornemens hen de mogelijkheid te geven om op basis van een gunstig psychiatrisch rapport ook geschikt te kunnen worden verklaard voor beperkt beroepsmatig gebruik: maximaal vier uur per dag en uitgezonderd beroepsmatig personenvervoer (bijvoorbeeld als taxichauffeur) en het onder toezicht doen besturen van derden (bijvoorbeeld rijles geven). De vaste commissie Rijgeschiktheid van de Gezondheidsraad heeft geen bezwaar tegen dat voornemen.