Beeld: ©iStock

Werkprogramma 2024

Elk jaar stelt de Gezondheidsraad een werkprogramma op. Daarin staan de onderwerpen waarover de Gezondheidsraad het komende kalenderjaar advies wil uitbrengen.

De plannen in het werkprogramma kunnen in de loop van het jaar veranderen, bijvoorbeeld wanneer bewindslieden nieuwe prioriteiten stellen. Ga voor een actueel overzicht naar de pagina Aankomende adviezen.