COVID-19: Apps als onderdeel van een exitstrategie

Voor een exitstrategie is het belangrijk dat de GGD haar (wettelijke) taken voor bronopsporing en contactonderzoek zo goed mogelijk kan uitvoeren. Digitale applicaties kunnen hier op verschillende manieren aan bijdragen. Experts uit verschillende disciplines hebben een aantal vragen opgeworpen over de technische, medische, ethische, juridische en maatschappelijke aspecten van tracking and tracing-apps als onderdeel van een exitstrategie. Op basis daarvan vraagt de Gezondheidsraad om brede afweging van deze aspecten verbonden aan het invoeren van nieuwe app-technologie.

Beeld: ©Hollandse Hoogte

Op zondagmiddag 19 april jl. kwamen ongeveer dertig wetenschappers met uiteenlopende expertises bijeen om onder leiding van voorzitter van de Gezondheidsraad prof. dr. Bart-Jan Kullberg te inventariseren welke wetenschappelijke vragen over technische, medische, ethische, juridische en maatschappelijke aspecten van ‘tracking and tracing-apps’ beantwoord moeten worden om te komen tot een exitstrategie.

Deze onafhankelijke discussiebijeenkomst stond los van de aciviteiten rondom de selectie van apps (appathon) dat in hetzelfde weekend door het ministerie van VWS werd georganiseerd. De videoconferentie bestond uit twee delen. In het eerste deel werd de discussie ingeleid door presentaties van dr. Johannes Abeler (Oxford University) en prof. dr. Frank Dignum (Umeå University). In het tweede deel wordt de discussie gevoerd met de aanwezige experts.

De deelnemende experts wezen op de potentiele risico’s van een onzorgvuldig proces. Dit zou een negatieve impact kunnen hebben op het vertrouwen van burgers in de aanpak van de overheid, en daarmee mogelijk ook op het naleven van andere, reeds in de praktijk gebleken effectieve maatregelen. Niet de technologie zelf zal de uitweg uit de lockdown bieden, maar het gedrag van de mensen in de samenleving. Uit de discussiebijeenkomst zijn een aantal belangrijke randvoorwaarden naar voren gekomen, waaronder toegankelijkheid, informatie, rechtvaardigheid, adequate toetsing en monitoring, verantwoordelijkheid en waarborgen van privacy. De Gezondheidsraad is graag bereid over deze aspecten verder te adviseren.