Zelfevaluatie 2008-2012: Gezondheidsraad op koers

Bewaken van de onafhankelijke positie, verbeteren van de tijdigheid van de advisering en aandacht voor de doorwerking van adviezen. Dat waren belangrijke onderwerpen waaraan de Gezondheidsraad de afgelopen jaren heeft gewerkt. Tegelijk moest de raad, net als andere onderdelen van de Rijksdienst, flinke bezuinigingen verwerken. Dit blijkt uit de zelfevaluatie over de periode 2008-2012 die de raad vandaag aan de minister van VWS heeft aangeboden.

In Gezondheidsraad op koers beschrijft de raad hoe hij invulling heeft gegeven aan de aanbevelingen die voortkwamen uit de vorige evaluatie en heeft ingespeeld op ontwikkelingen in zijn omgeving. Dankzij de verkorting van de doorlooptijden van adviezen, betere samenwerking en productdifferentiatie is het effect van de bezuinigingen op de productie relatief beperkt gebleven. De nieuwe taakstellingen die de komende tijd hun beslag zullen krijgen, zullen echter dwingen tot prioriteitstelling verwacht de raad. Hierover zal de raad het overleg zoeken met zijn opdrachtgevers.