Adviseren met gezag in de 21e eeuw

Elke vier jaar moet de Gezondheidsraad krachtens de Kaderwet adviescolleges het eigen functioneren evalueren. Het voorliggende evaluatieverslag, getiteld Adviseren met gezag in de 21e eeuw, bestrijkt de periode 2001-2004.