De staat van dienst

Dit is de eerste zelfevaluatie die de Gezondheidsraad heeft uitgevoerd sinds de invoering van de Kaderwet adviescolleges. De evaluatie betreft de periode 1997 tot en met 2000.