Proces advisering COVID-19-vaccinatiestrategie

De Gezondheidsraad heeft besloten om advisering over vaccinatie tegen COVID-19 een structurelere plek te geven. De pandemie duurt langer dan was voorzien bij de installatie van de tijdelijke Commissie Medische aspecten COVID-19 (MACov-19). De meeste grote vragen rondom vaccinatie tegen het coronavirus zijn inmiddels beantwoord. Tegelijk blijft brede advisering op basis van de stand van de wetenschap en vanuit diverse expertises nodig. Op 11 november 2021 is daartoe de Subcommissie Vaccinaties COVID-19 ingesteld als tijdelijke subcommissie van de vaste Commissie Vaccinaties.