Beeld: ©Pixabay

Vaccinatie van kinderen

Op verzoek van de minister van VWS heeft de Gezondheidsraad zich gebogen over de vraag of ook mensen onder de 18 jaar gevaccineerd kunnen worden tegen COVID-19. De meeste kinderen die besmet raken met COVID-19 krijgen alleen milde symptomen. Bij sommige kinderen kan het ziektebeloop echter ernstig zijn. Dat geldt met name voor kinderen uit een van de hoog-risicogroepen die Gezondheidsraad eerder identificeerde bij volwassen. Deze kinderen lopen een verhoogd risico op ernstige ziekte door COVID-19. Omdat het BioNTech/Pfizer-vaccin is goedgekeurd voor mensen van 16 jaar en ouder, adviseert de Gezondheidsraad om 16- en 17-jarige hoog-risicopatiënten in te enten met dat vaccin. Net als hoog-risicopatiënten van 18 jaar en ouder komen zij wat de Gezondheidsraad betreft met voorrang in aanmerking voor vaccinatie.

Of het BioNTech/Pfizer-vaccin ook werkzaam en veilig is bij kinderen van 12 tot en met 15 jaar wordt binnenkort duidelijk. Van de andere drie vaccins die nu worden ingezet in Nederland (Moderna, AstraZeneca en Janssen) is nog niet bekend of ze ook werkzaam en veilig zijn bij mensen onder de 18 jaar. Dat wordt nog onderzocht.

De Gezondheidsraad benadrukt dat het advies alleen geldt voor 16- en 17-jarigen die onder de hoog-risicogroepen vallen en niet voor andere 16- en 17-jarigen. Om zo veel mogelijk ziekte en sterfte te voorkomen is het van belang dat de beschikbare vaccins zo veel mogelijk ingezet worden bij mensen boven 60 jaar en bij mensen onder de 60 met een verhoogd risico op ernstige ziekte en sterfte door COVID-19.

Het advies om te vaccineren geldt voor 16- en 17-jarigen met:

  • hematologische maligniteit (bloedkanker);
  • ernstig nierfalen of dialyse;
  • orgaan- of beenmergtransplantatie (op de wachtlijst of na afloop);
  • ernstige primaire immuundeficiëntie;
  • syndroom van Down;
  • neurologische aandoeningen waardoor de ademhaling gecompromitteerd is;
  • morbide obesitas body mass index (BMI) >40.