Verpleegkundige vaccineert man
Beeld: ©Unsplash

Aanvulling hoog-risicopatiëntgroepen COVID-19-vaccinatie en toedieningsvormen COVID-19-vaccins

In een eerder advies over COVID-19-vaccinatie heeft de Gezondheidsraad mensen die een orgaantransplantatie hebben ondergaan geïdentificeerd als een van de hoogrisicogroepen die gelijktijdig met mensen rond de 70 jaar gevaccineerd zouden moeten worden. Na een transplantatie lopen patiënten een hoger risico op een ernstig beloop van COVID-19 omdat hun immuunsysteem door de behandeling minder goed werkt.

De verminderde werking van het immuunsysteem zorgt ook voor een verminderde werkzaamheid van de vaccinatie. Vaccinatie voorafgaand aan de transplantatie heeft dus de voorkeur. Daarom adviseert de Gezondheidsraad om ook mensen die op de wachtlijst staan voor een orgaantransplantatie gelijktijdig met mensen rond de 70 jaar te vaccineren. De raad adviseert om bij deze patiëntengroep een mRNA-vaccin te gebruiken (BioNTech/Pfizer of Moderna).

De Gezondheidsraad heeft op verzoek van de minister ook geïnventariseerd wat bekend is over mogelijke andere toedieningsroutes voor vaccins. De COVID-19-vaccins die nu in gebruik zijn in Nederland worden in de spieren geïnjecteerd. Van sommige andere vaccins is bekend dat bij injectie in de huid of in de slijmvliezen een lagere dosering volstaat. Of de COVID-19-vaccins werkzaam en veilig zijn bij andere toedieningsvormen in een lagere dosering is niet bekend. Daar is nog geen onderzoek naar gedaan.