Onderzoek waarvan je beter wordt

Het onderzoek dat wordt gedaan in universitaire medische centra (umc’s) kan meer bijdragen aan kwaliteit en betaalbaarheid van zorg en preventie. Dat vraagt om structurele samenwerking met andere zorgverleners, patiënten en gemeenten, zodat de vragen worden onderzocht die er in de praktijk toe doen. Het verdient aanbeveling voor de financiering van dit onderzoek een fonds op te richten, waaraan belanghebbende partijen bijdragen. Verder moet verspilling van onderzoeksgeld worden tegengegaan en moet de maatschappelijke relevantie van onderzoek een rol spelen bij de beoordeling van onderzoekers. Dit schrijft de Gezondheidsraad in zijn vandaag verschenen advies.