Beeld: ©Hollandse Hoogte

Werk en gezondheid

De Commissie Gezondheid en beroepsmatige blootstelling aan stoffen (GBBS) voert op grond van beschikbare wetenschappelijke kennis toxicologische evaluaties uit van stoffen die op de werkplek worden gebruikt. Het doel van deze evaluaties is een aanbeveling te doen voor een gezondheidskundige advieswaarde, die de minister van SZW gebruikt als basis voor het vaststellen van een wettelijke grenswaarde op de werkplek.