Voedingsnormen voor vitamines en mineralen voor vrouwen die borstvoeding geven

De Gezondheidsraad stelt nieuwe voedingsnormen voor vitamines en mineralen op voor vrouwen die borstvoeding geven. Het adviseren over voedingsnormen is een vaste activiteit van de raad. Harmonisatie van voedingsnormen binnen de Europese Unie is daarbij het streven. Daarom evalueert de Gezondheidsraad in hoeverre de voedingsnormen van de Europese autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) overgenomen kunnen worden voor Nederland. Het advies over voedingsnormen voor vitamines en mineralen voor vrouwen die borstvoeding geven is een vervolg op het eerder verschenen advies Voedingsnormen voor vitamines en mineralen voor zwangere vrouwen

Stand van zaken