Criteria voor de keuze van een vaccin tegen kinkhoest

De afgelopen jaren was voor vaccinatie van zuigelingen slechts één combinatievaccin beschikbaar. Onlangs liet de Europese geneesmiddelenautoriteit een tweede combinatievaccin toe tot de markt. Beide vaccins lijken geschikt voor effectieve bescherming tegen kinkhoest, maar duidelijke conclusies zijn pas mogelijk na aanvullend immunologisch en veldonderzoek. Vooralsnog houdt het huidige combinatievaccin de voorkeur. Dit schrijft de Gezondheidsraad in een vandaag uitgebracht advies aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.