Alle adviezen over COVID-19-vaccinaties

Adviezen vanaf 2022:

Eerdere adviezen:

COVID-19-vaccinaties

Op 21 december 2020 werd de tijdelijke Commissie Medische aspecten van COVID-19 ingesteld om de (spoed)adviesvragen van de minister van VWS te beantwoorden. Sinds 24 december 2020 zijn er enkele adviezen van deze commissie verschenen. De taken van de Commissie MACov-19 zijn sinds 11 november 2021 overgenomen door de Subcommissie Vaccinaties COVID-19.