Beeld: ©Hollandse Hoogte

Straling

Vooral door de opmars van de mobiele telefonie en andere vormen van draadloze telecommunicatie staat de invloed van elektromagnetische velden en straling op de gezondheid erg in de belangstelling. Ook andere toepassingen – zoals hoogspanningslijnen, elektrische apparatuur en allerhande automatische toegang- en controlesystemen – roepen van tijd tot tijd vragen op.

De Gezondheidsraad volgt al enige tijd de wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van elektromagnetische velden. Sinds 2023 wordt deze taak waargenomen door de vaste Commissie Signalering gezondheid en milieu

Gedurende dertig jaar, van 1992 tot en met 2022, was het een vaste activiteit middels de Commissie Elektromagnetische Velden om periodiek te rapporteren over de ontwikkelingen en adviesaanvragen te beantwoorden. In die periode zijn er meerdere adviezen verschenen - te vinden onder 'alle adviezen over straling'.