Beeld: ©iStock

Cadmium en geselecteerde cadmiumverbindingen

Cadmium is een metaal, dat vooral gebruikt wordt voor de productie van batterijen. Ook kan het een bestanddeel zijn van pigment voor verf en coatings. In fabrieken waar cadmium wordt geproduceerd of verwerkt kunnen mensen tijdens hun werk in aanraking komen met cadmium. Cadmium kan schadelijk zijn voor de vruchtbaarheid van mannen en vrouwen en voor de ontwikkeling van het ongeboren kind. Hetzelfde geldt voor de acht cadmiumverbindingen die ook zijn beoordeeld (cadmiumcarbonaat, cadmiumchloride, cadmiumfluoride, cadmiumhydroxide, cadmiumnitraat, cadmiumoxide, cadmiumsulfaat en cadmiumsulfide). De Commissie Classificatie reproductietoxische stoffen van de Gezondheidsraad adviseert om de stoffen de classificeren in gevarencategorie 1B: als verondersteld giftig voor de menselijke voortplanting. Voor de effecten op of via lactatie adviseert de commissie de classificatie ‘kan schadelijk zijn via de borstvoeding’.