Beeld: ©Nationale Beeldbank

4,4’-Methyleenbis(2-chlooraniline)

4,4’-Methyleenbis(2-chlooraniline), kortweg MOCA, wordt hoofdzakelijk gebruikt als verhardingsmiddel bij het vervaardigen van producten van gietbare urethaanrubber. Het is een kankerverwekkende stof die directe schade kan veroorzaken aan het genetisch materiaal van mensen. Het streven is het aantal extra gevallen van kanker als gevolg van beroepsmatige blootstelling aan dergelijke stoffen te beperken tot 4 per 100.000. Het verbodsrisiconiveau is 4 op 1000.  De Commissie Gezondheid en beroepsmatige blootstelling aan stoffen (GBBS) van de Gezondheidsraad heeft geschat welke luchtconcentraties overeenkomen met deze risiconiveaus. Ze komt respectievelijk op 0,026 milligram (mg)/per kubieke meter (m3) en 2,6 mg/m3. De commissie adviseert om er rekening mee te houden dat ook opname van MOCA via de huid kan bijdragen aan het risico op kanker.