Beeld: ©Hollandse Hoogte

Fenytoïne

De Gezondheidsraad heeft het geneesmiddel fenytoïne onder de loep genomen. Fenytoïne is een synthetisch geneesmiddel. Het wordt voornamelijk gebruikt tegen epileptische aanvallen, maar soms ook bij hartritmestoornissen. Mensen die werkzaam zijn in de farmaceutische industrie, in apotheken of in ziekenhuizen kunnen tijdens hun werk in aanraking komen met fenytoïne. Daar kunnen ze nadelige effecten van ondervinden. Dit advies past in een reeks adviezen waarin de Gezondheidsraad op verzoek van de minister van SZW de effecten van stoffen op de voortplanting beoordeelt.