Beeld: ©Hollandse Hoogte

Ethiek en recht

Binnen de gezondheidszorg kunnen zich tal van ethische dilemma’s voordoen. Belangrijke nieuwe ethische vraagstukken op het gebied van gezondheidszorg en biomedisch onderzoek krijgen aandacht in signalementen. Voor deze activiteit werkt de Gezondheidsraad onder meer samen met de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) in het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG). Elk vanuit hun eigen verantwoordelijkheid en expertise dragen de raden bij aan de taakuitvoering van het CEG. Het CEG heeft zijn eigen werkprogramma.

Daarnaast adviseert de vaste Commissie Ethiek en recht gevraagd en ongevraagd op het gebied van de medische ethiek en het (gezondheids)recht.