COVID-19

De Gezondheidsraad heeft tijdens de COVID-19-pandemie een groot aantal (spoed)adviezen over vaccinatie tegen COVID-19 gepubliceerd.
In 2022 zal de Gezondheidsraad deze advisering voortzetten. Daarbij zullen vraagstukken geadresseerd worden als het structureel opnemen van vaccinatie tegen COVID-19 in het vaccinatieprogramma, het ontstaan van virusmutanten en van resistentie van het virus tegen vaccins, en de inzet van nieuwe vaccins.