Documenten

1.576 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Vaccinatie bij een grieppandemie

Tijdens een influenzapandemie dreigt een ernstige ontregeling van het maatschappelijk verkeer, omdat dan een groot gedeelte van ...

Advies | 10-04-2000

Veldonderzoek voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft, mede namens andere bewindslieden, de Gezondheidsraad verzocht om te ...

Advies | 14-03-2000

Blootstelling aan elektromagnetische velden (0 Hz - 10 Mhz)

Extreem laagfrequente elektromagnetische velden kunnen invloed hebben op het menselijk lichaam. In 1992 heeft de Gezondheidsraad ...

Advies | 07-03-2000

Salatrims

Advies | 21-02-2000

Radon: toetsing rapport BEIR VI

Radon is een natuurlijk voorkomend, radioactief edelgas. Het element komt vrij bij het radioactief verval van radium, dat in ...

Advies | 09-02-2000

Leukodepletie van bloedproducten

Dit advies is opgesteld door de Commissie ’Variant Creutzfeldt-Jakob ziekte en leukodepletie’ van de Gezondheidsraad. Het is ...

Advies | 08-02-2000

Wet bevolkingsonderzoek: de reikwijdte (6), het begrip 'aanbod'

Advies | 08-02-2000

Atmosferische verspreiding van gewasbeschermingsmiddelen: een ecologische risico-evaluatie

De huidige toelatingsprocedure voor gewasbeschermingsmiddelen voorziet in een evaluatie van de risico’s van ...

Advies | 27-01-2000

Rijgeschiktheid van personen met een geïmplanteerde cardioverter-defibrillator

In dit advies geeft een commissie van de Gezondheidsraad een herbeoordeling van de medische geschiktheid voor deelname van ...

Advies | 26-01-2000

Decubitus

In het kader van de doelmatigheidsanalyse van bestaande medische verrichtingen (’126-lijst’) beoordeelt een commissie van de ...

Advies | 31-12-1999