Zorgvuldig omgaan met desinfectantia

Desinfecterende middelen zouden alleen gebruikt moeten worden waar ze echt nodig zijn. De middelen leveren een belangrijke bijdrage aan het voorkomen van infecties (en dus ziekte) bij mensen en dieren. Gebruik leidt echter tot resistentie, waarbij ook resistentie tegen antibiotica kan ontstaan. Daarom is beleid nodig dat een zorgvuldiger gebruik van desinfecterende middelen stimuleert. Dat adviseert de Gezondheidsraad aan de bewindspersonen van VWS en IenM.

Hoorzitting

Op 25 januari 2016 heeft de Commissie Desinfectantia een hoorzitting georganiseerd in de jaarbeurs te Utrecht. De volgende personen hebben daar een presentatie verzorgd:

  • Mevrouw E. Ammers namens de Nederlandse Vereniging van Zeepfabrikanten (NVZ) en namens de Nederlandse Cosmetica Vereniging (NCV)
  • Mevrouw A. van Vliet namens de Werkgroep Infectie Preventie (WIP)
  • Mevrouw W.P. van der Vossen namens het Voedingscentrum
  • De heer P. Vesseur namens de Vereniging  van de Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie (Nepluvi)
  • Mevrouw I. van Geijlswijk namens de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD)
  • De heer G. Counotte namens de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD)

Video bij advies

Desinfecterende middelen dragen bij aan het voorkómen van infecties en ziektes bij mensen en dieren.
In ziekenhuizen en de voedselindustrie worden desinfecterende middelen veel gebruikt om bacteriën te doden. Gebruik van de middelen is van groot belang, bijvoorbeeld om handen van doktoren te ontsmetten of te voorkomen dat voedsel besmet raakt met bacteriën.
Ook in huishoudens worden desinfecterende middelen steeds meer gebruikt.
Ze zijn bijvoorbeeld verwerkt in zeep, kleding, mondwater en schoonmaakdoekjes.
Bij gebruik van desinfecterende middelen zou je kunnen denken 'baat het niet dan schaadt het niet'.
Maar dat gaat in dit geval niet op.
Dergelijke middelen hebben ook wel degelijk nadelen.
Het belangrijkste nadeel van veelvuldig gebruik is dat de bacteriën resistent kunnen worden tegen de middelen zelf en ook tegen antibiotica.
Dat betekent dat de desinfecterende middelen en antibiotica minder goed of helemaal niet meer werken.
Bovendien kunnen desinfecterende middelen ook bacteriën doden die ons lichaam juist nodig heeft.
In huishoudens kan gebruik van desinfecterende zeep nuttig zijn als iemand thuis wordt verpleegd met een ernstige infectie.
Maar in de meeste gevallen bieden water en gewone handzeep voldoende bescherming.
De Gezondheidsraad vindt het heel belangrijk dat mensen zich bewust zijn .
Dat is nodig om te zorgen dat ze ook in de toekomst effectief blijven.
Wij adviseren de minister dan ook om te stimuleren desinfecterende middelen alleen te gebruiken als ze echt nodig zijn.