Beeld: ©Hollandse Hoogte

Belangenverklaringen Commissie Elektromagnetische Velden

De Commissie Elektromagnetische Velden (EMV) was een vaste commissie van de Gezondheidsraad, speciaal ingesteld om vragen te beantwoorden over de invloed van elektromagnetische velden en straling op de gezondheid. Daarnaast was het de taak van de commissie de wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van elektromagnetische velden nauwlettend te volgen en daarover periodiek te rapporteren. Hierbij werkte de raad samen met het Kennisplatform Elektromagnetische Velden. Sinds 2023 is de taak om de ontwikkelingen te volgen ondergebracht bij de vaste Commissie Signalering gezondheid en milieu.

Gedurende haar dertigjarig bestaan, van 1992 tot en met 2022, heeft de commissie meerdere adviezen opgesteld over mobiele telefonie en andere vormen van draadloze telecommunicatie, en toepassingen zoals hoogspanningslijnen, elektrische apparatuur en allerhande automatische toegangs- en controlesystemen. De adviezen zijn te vinden bij het onderwerp Straling.

Deze commissie behandelde meerdere onderwerpen. De samenstelling van de commissie kon daardoor per advies verschillen. Die samenstelling is telkens achterin het advies opgenomen. De belangenverklaringen op deze pagina zijn de versies die geldig waren bij de laatst verschenen adviezen in 2022.