Reactie Gezondheidsraad op adviesaanvraag IenW over rapport NVvP omtrent medische keuring psychoses

In een brief heeft de Gezondheidsraad gereageerd op de adviesaanvraag over het rapport Herziening Rijgeschiktheid Psychose van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie van de NVvP omtrent medische keuring psychoses van de minister van Infrastructuur en Waterstaat van 21 juni 2021.