Advies WBO: de niet-invasieve prenatale test (NIPT) als bevolkingsonderzoek

Verantwoording: op 20 februari 2023 is de definitieve versie van het advies gepubliceerd. Op 22 februari 2023 hebben er twee (kleine) wijzigingen plaatsgevonden in de tekst: op p. 6 is er een datum aangepast en op p. 20 is de tekst van de laatste alinea enigszins aangepast omdat de formulering niet helemaal juist was.