WBO: de niet-invasieve prenatale test (NIPT) als bevolkingsonderzoek

Sinds 2017 krijgen alle zwangere vrouwen de NIPT aangeboden. Daarmee kunnen ze, als ze dat willen, in hun bloed laten onderzoeken of er aanwijzingen zijn dat hun ongeboren kind downsyndroom (trisomie 21), edwardssyndroom (trisomie 18) of patausyndroom (trisomie 13) heeft. Nu is de NIPT nog onderdeel van een proefbevolkingsonderzoek. De minister van VWS wil de NIPT vanaf april 2023 continueren in het landelijke programma voor prenatale screening. De Regionale Centra voor Prenatale Screening hebben daarvoor een vergunning aangevraagd. Op verzoek van de minister heeft de Gezondheidsraad die vergunningaanvraag getoetst aan de criteria van de Wet op het bevolkingsonderzoek (WBO). De raad adviseert de minister om de vergunning te verlenen, maar daar wel voorwaarden aan te verbinden. Er zijn volgens de raad enkele aanpassingen nodig ten opzichte van hoe de NIPT binnen het proefbevolkingsonderzoek wordt uitgevoerd.