Beeld: ©HH

Gezonde energietransitie in de gebouwde omgeving

In het Klimaatakkoord is vastgelegd welke maatregelen nodig zijn om over te stappen naar duurzame energiebronnen. Deze zogeheten energietransitie levert gezondheidswinst op. Zo zal de vervanging van verbrandingsmotoren door elektromotoren zorgen voor schonere lucht en stiller wegverkeer. De maatregelen gelden ook voor de gebouwde omgeving. Ongeveer 7 miljoen bestaande woningen en 1 miljoen andere gebouwen moeten worden aangepast. Die aanpassingen kunnen gevolgen hebben voor geluid, ventilatie, temperatuur en binnenmilieu. Dat kan weer van invloed zijn op de gezondheid en het welbevinden van mensen. Zo zijn er signalen van hinder die wordt veroorzaakt door geluid van bijvoorbeeld warmtepompen. En verkeerd gebruik van mechanische ventilatie kan de luchtkwaliteit binnenshuis juist verslechteren. De Gezondheidsraad ziet mogelijkheden om de gunstige invloeden van de energietransitie in de gebouwde omgeving uit te breiden en de onbedoelde nadelige gezondheidseffecten te beperken.