Beeld: ©iStock

1,2-Dibroomethaan

De stof 1,2-dibroomethaan is kankerverwekkend. Mensen die de stof tijdens hun werkzame leven inademen, lopen een extra risico op kanker. De minister van SZW heeft vastgelegd dat dat risico niet groter mag zijn dan 4 extra sterfgevallen op 1.000 beroepsmatig blootgestelde mensen. Volgens een schatting van de Gezondheidsraad komt dat overeen met een concentratie van 0,2 microgram 1,2-dibroomethaan per kubieke meter lucht, uitgaande van 40 jaar blootstelling. Niet alleen inademing van de stof levert een risico op, ook huidcontact met de stof verhoogt het risico.

Het advies is uitgebracht in het Engels en heeft een Nederlandse samenvatting.