Beeld: ©iStock

Rijbewijskeuring van personen met narcolepsie en idiopathische hypersomnie

Op verzoek van de minister van IenM heeft de Gezondheidsraad geadviseerd over rijbewijskeuring van personen met narcolepsie en idiopathische hypersomni. De minister  is voornemens om de beleidsruimte voor het CBR te verruimen zodat in plaats van de bestaande test om de rijprestaties te kunnen beoordelen (MWT: Maintenance of Wakefull-test) ook een goedkopere en minder belastende test gebruikt kan worden (SART: Sustainend Attention to Response Task). De vaste Commissie Rijgeschiktheid is net als de minister van oordeel dat de specialist op gebied van slaapgerelateerde stoornissen de rijgeschiktheid dient te beoordelen. Zij concludeert ook dat het gebruik van de MWT danwel de SART daar geen onderdeel van hoeft uit te maken, gegeven de zwakke correlatie van beide testen met de rijprestaties.