Beeld: ©Hollandse Hoogte

Briefadvies Rijden met een bioptische telescoop in het donker

Een bioptische telescoop (BTS) is een kleine telescoop die op een brillenglas geplaatst wordt voor een beter zicht op afstand. Sinds 2009 is het in uitzonderingsgevallen toegestaan overdag een personenauto te besturen met behulp van een BTS. De vaste Commissie Rijgeschiktheid heeft de minister van IenM nu geadviseerd over rijden met een BTS in het donker. Zij beveelt aan om de beperking om uitsluitend overdag te mogen rijden op te heffen, onder de voorwaarde van een door het CBR afgenomen individuele rijtest in het donker.