Nieuwsbrief Gezondheidsraad mei 2023

Onderwerpen in deze nieuwsbrief:

Openbare consultatieronde over ‘pyridine’

De Gezondheidsraad biedt de gelegenheid om commentaar te leveren op het herziene conceptadvies over pyridine. De Subcommissie Classificatie carcinogene stoffen beoordeelt of blootstelling aan pyridine tot kanker kan leiden en genotoxisch is. Dit conceptadvies, een actualisering van een eerder verschenen versie in 2022, is nu openbaar gemaakt voor publieke consultatie.

Reageren kan tot 1 juni 2023.

Het conceptadvies en de instructies voor het aanleveren van commentaar, die in het Engels zijn, zijn gepubliceerd op healthcouncil.nl.

Beeld: ©Gezondheidsraad

Colofon

Dit is een uitgave van

De Gezondheidsraad

Contact

Wilt u contact opnemen met de Gezondheidsraad? Kijk dan op onze pagina met contactgegevens.