Nieuwsbrief Gezondheidsraad mei 2021

Onderwerpen in deze nieuwsbrief:

Openbare consultatieronde over 1-broompropaan en 1-tert-butoxypropan-2-ol

De Gezondheidsraad biedt de gelegenheid om commentaar te leveren op de conceptadviezen over 1-broompropaan en 1-tert-butoxypropan-2-ol. De Subcommissie Classificatie kankerverwekkende stoffen beoordeelt of beroepsmatige blootstelling aan 1-broompropaan en 1-tert-butoxypropan-2-ol tot kanker kan leiden en genotoxisch is. Het conceptadvies is nu openbaar gemaakt voor publieke consultatie.

De conceptadviezen 1-broompropaan en 1-tert-butoxypropan-2-ol en de instructies voor het aanleveren van commentaar, die beideĀ in het Engels zijn, zijn te vinden op de Engelstalige website. Reageren kan tot 13 augustus 2021.

Public consultation on 1-bromopropane and 1-tert-butoxypropan-2-ol

© Gezondheidsraad

Vaccinatie kan bijdragen aan voorkomen van infecties bij anderen

Vaccinatie tegen COVID-19 draagt in meer of mindere mate bij aan het voorkomen van infecties bij anderen. Diverse studies wijzen in die richting. In welke mate dit het geval is en welke factoren hierop van invloed zijn is nog niet duidelijk. Dat vergt meer onderzoek.

Transmissie na vaccinatie

© Hollandse Hoogte

Tweede prik AstraZeneca-vaccin na 4 tot 12 weken

De tijd tussen toediening van de eerste en de tweede dosis van het AstraZeneca-vaccin kan liggen tussen de vier en twaalf weken. Wat binnen die periode het beste moment is, is niet te zeggen. Dat schrijft de Gezondheidsraad aan de minister van VWS.

Interval AstraZeneca-vaccin

Verpleegkundige vaccineert man
© Unsplash

Colofon

Dit is een uitgave van

De Gezondheidsraad

Contact

Wilt u contact opnemen met de Gezondheidsraad? Kijk dan op onze pagina met contactgegevens.